Heta arbeten

Heta arbeten

Itiro Norr AB är godkända arrangörer av Svenska Brandskyddsföreningen till att presentera utbildning Heta arbeten.

 

Heta arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära. Det krävs utbildning om arbetet är brandfarligt. Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand tex svetsning, lödning, vinkelslip, skall kunna uppvisa ett giltigt certifikat för Heta arbeten.

Ur innehållet

 • Lagar och anvisningar
  Försäkringsvillkor
  brandrisker
  säkerhetsregler
  förebyggande arbete
  Släckmedel och släckutrustning
 • Släckövning 

Hemsidan levererad av Wiseweb